The job vacancy has been successfully added as a favorite.
Intro Personeel

Werkwijze

De juiste persoon op de juiste plaats

Stap 1: Vacature aanmelden

We nemen de vacature met u door. Voor een goede match is het belangrijk om de eigenschappen van de functie te kennen en op de hoogte te zijn van de bedrijfscultuur.

Stap 2: Werving

We bepalen de middelen die we nodig hebben om uw vraag in te vullen. Dit kan door middel van actieve online werving zijn, maar dit kan ook door offline werving of door inzet van onze partners binnen de EU.

Stap 3: Selectie

Een goede match is een stabiele kandidaat die past binnen de bedrijfscultuur en de vaardigheden van de functie uit kan voeren of dit binnen korte termijn zal kunnen (indien van toepassing).

Stap 4: Pre- en onboarding

Een stabiele plaatsing begint met een goede pre- en onboarding. We geven de kandidaat praktische informatie mee over het werk, huisvesting en vervoer (indien van toepassing). Indien nodig verstrekken we specifieke instructies die bij u van toepassing zijn.

Stap 5: Start plaatsing

Start plaatsing voorzien van alle specifieke informatie en instructies.

Stap 6: Tijdens plaatsing

Tijdens de plaatsing zitten we kort op de bal door actieve betrokkenheid bij u en de medewerker. Zo bezoekt onze operationeel coördinator met regelmaat de huisvesting en is dan met de medewerkers in gesprek.

Wilt u meer informatie?

Wilt u verder in gesprek over de mogelijkheden of een vrijblijvend voorstel ontvangen? Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met: Sjaco Verhelst.